zber a odvoz biologického kuchynského, reštauračného odpadu z vašej prevádzky

Vlastníte reštauráciu, prevádzku rýchleho občerstvenia, jedáleň bufet, alebo iné stravovacie zariadenie a potrebujete sa zbaviť potravinárskeho a kuchynského odpadu?

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je aktuálnou témou pre všetky prevádzky a nie len z dôvodu likvidácie, ale aj z dôvodu evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ktoré plynú zo zákona. To znamená, že každá prevádzka musí do konca februára odovzdať príslušnému úradu súpis vzniknutého odpadu za predchádzajúci rok, vzniknuté množstvá a kódy nakladania s daným odpadom.

Vývoz kuchynského odpadu zabezpečujeme v mestách Bratislava, Senec, Trnava, Nitra a okolie

evidenciu odpadov vedieme za vás

Zmluvným zákazníkom sme ako jediná firma priniesli neoceniteľný benefit. Už žiadne starosti s evidenciou odpadu a vypisovaním evidenčných listov a ohlasovacej povinnosti.

Evidenciu kuchynského odpadu jednoducho vedieme za Vás. Údaje o zrealizovanom vývoze, dátumu, množstve odpadu automaticky nahadzujeme do elektronickej podoby pre potrebu hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom.

Po prihlásení sa do systému si viete v elektronickej podobe skontrolovať náležitosti o vývoze a nakladaní s odpadom, evidenčné listy, report odovzdaného odpadu, kópia podpísanej zmluvy o odvoze a likvidácií odpadu, vyplnená ohlasovacia povinnosť, kópie zberných dokladov elektronickej podobe.

Za jedlé oleje a tuky vás odmeníme

Ponúkame jedinečnú kompenzáciu za odovzdaný odpad - použité oleje a tuky. Pri veľkom množstve použitých jedlých olejov a tukov ponúkame formu výkupu – finančnej kompenzácie nastavenej na jednotnej cene za 1kg odpadu formou fakturácie. Cena sa odvíja od množstva vyprodukovaného odpadu a jeho kvality.

Najobľúbenejšou možnosť kompenzácie je tzv. bodový systém vo forme produktového katalógu. Bodový systém je založený na bodovom hodnotení, kde 1kg odovzdaného odpadu má hodnotu 1 bod. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v našom online katalógu.

Prevádzky si touto formou dokážu za rok nazbierať až 1000 bodov, vďaka ktorým si vyberajú rôzne produkty či už pre svoju prevádzku, alebo pre osobnú potrebu. Uplatnenie bodov nie je časovo ohraničené.

najefektívnejší vývoz kuchynského odpadu

Zber je zabezpečený na základe obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy.

Pravidelný vývoz kuchynského, reštauračného odpadu prebieha podľa zmluvne stanovenej frekvencie vývozu v rámci potreby prevádzky 1x - 2x - 3x týždenne.

Samozrejmosťou sú čisté označené zberné nádoby o objeme 60 L ktoré sú čistené umývacou linkou a dezinfikované podľa príslušných predpisov.

Vývoz kuchynského odpadu zabezpečujeme ako pre reštaurácie, školy, materské škôlky, tak aj pre internáty či špeciálne zariadenia.

Keďže práve školy produkujú najväčšie množstvá kuchynského odpadu, je potrebné brať do úvahu vyššiu frekvenciu vývozu a viacnásobný počet zberných nádob na kuchynský odpad.

VIAC AKO TISÍC ZÁKAZNÍKOV SA NEMÔŽE MÝLIŤ ! OVERTE SI KVALITU NAŠÍCH SLUŽIEB A PRIDAJTE SA DO KLUBU SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Každý producent odpadu by mal dbať na to, aby si vybral silného partnera, ktorý bude spĺňať nielen jeho základné potreby, ale aj špecifické požiadavky. Rozhodujúce je, aby poskytované služby zahŕňali viac ako všeobecne akceptovaný štandard. Úroveň služieb musí zodpovedať nie len príslušnej cene, ale aj spĺňať alebo prekonávať požadovanú kvalitu a v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníka.

doubletree
kosicehotel
hotelbonaparte
cactus
vicolo
mapka

Informujte sa ešte dnes o nezáväznú cenovú ponuku na našej infolinke

0950 401 401 Rýchle spracovanie zmluvy do 24 hodín

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA - office
Zuzana Ženčuchová
0950 401 401
info@espik.sk

Účtovné oddelenie
Zuzana Gondová
0950 400 123
fakturacne@espik.sk

Technické oddelenie
Peter Jaržembovský
0950 402 402 jarzembovsky@espik.sk

Obchodný riaditeľ
Matej Bondra
0950 429 429
bondra@espik.sk